Kören bildades 1966 som Luleå Godtemplarkör med Steffan Hallberg som dirigent. Repertoaren bestod då uteslutande av sånger av Evert Taube.

1968 tog Sven Hallberg över dirigentpinnen och i och med det förändrades repertoaren till att bestå av framför allt negro spirituals och gospels men även visor och operetter mm.

1988 upplöstes kören och ombildades till Bothniakören med samma dirigent och korister.

1992 överlämnade Sven efter 24 år ledarskapet till Lisette Holmqvist, en av altarna i kören som utbildat sig till musiklärare. Lisette ledde kören i 7 år.

1999 blev Tommy Lundberg, pianist i kören sedan många år tillbaka, körens ledare. Tyvärr blev den tiden bara en dryg termin då Tommy avled hastigt i en tragisk olycka samma år. Elin Hedlund, en då 24-årig musiklärare kontaktades och erbjöds dirigentpinnen. Elin nappade på erbjudandet och tog över ledarskapet.

2007 lämnade Elin över körledaruppdraget till  Anneli Gustavsson som ledde kören under en termin.

2008 tog Amanda Björnerås över ledarskapet i kören. Amanda var musikstuderande vid Musikhögskolan i Piteå, körens ledare och hon kom att leda kören under två år.

2010 kom Elin Persson (fd Hedlund) tillbaka för att återigen leda Bothniakören.

2016 firade Bothniakören 50 år och under jubileumsåret gavs ett flertal konserter. Vid den stora avslutande jubileumskonsertern bytte kören åter namn och heter numer Bothnia Vocals.

Bothniakören och f.d. Godtemplarkören har under åren varit på ett antal sångarresor runt om i Europa. Kören har bl.a. besökt Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Ungern, Grekland, Spanien, Storbritannien, Skottland, Irland och Tjeckien. Senaste resan ägde rum hösten 2013 och gick till Dublin. Under resorna har kören gett konserter, mestadels i kyrkor och konsertlokaler men även på gator och torg.